آراتا ایزوزاکی، معمار برجسته و برنده جایزه پریتزکر در سن 91 سالگی درگذشت.

مجله معماران
آراتا ایزوزاکی، معمار برجسته و برنده جایزه پریتزکر در سن 91 سالگی درگذشت.

آراتا ایزوزاکی، معمار، شهرساز و نظریه پرداز ژاپنی که بیش از 100 ساختمان را در طول 6 دهه فعالیت حرفه ای ساخت، در سن 91 سالگی درگذشت.The post آراتا ایزوزاکی، معمار برجسته و برنده جایزه پریتزکر در سن 91 سالگی درگذشت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
ریچارد ویتمنبع