آفریقا تاون، آلاباما

پست آفریقا تاون، آلاباما اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
آفریقا تاون، آلاباما

یک مسابقه بین‌المللی آزاد برای تجسم مجدد مجموعه‌ای از مکان‌های تاریخی در آفریقا تاون، آلاباما برگزار می‌شود. [Deadline: 19 September 2022]