آموزش معماری در سال 2022 چگونه است؟ در نظرسنجی دانشجویی AJ شرکت کنید

اطلاعات جمع آوری شده در مقالات چاپی و آنلاین استفاده خواهد شد.

جدیدترین مقالات AJ در مورد آموزش معماری را می توانید در اینجا بیابید.منبع

نظرسنجی امسال بر اساس این داده ها است و همچنین به هزینه آموزش و فرهنگ در مدارس معماری می پردازد. ما همچنین سؤالاتی در مورد اینکه آیا به اندازه کافی در مورد بحران آب و هوا و استفاده مجدد از ساختمان های موجود آموزش داده شده است، مطرح می کنیم.

سال گذشته نظرسنجی دانشجویان AJ تأثیر مخرب همه‌گیری کووید را بر دانشجویان معماری آشکار کرد – با تعداد بی‌سابقه‌ای که گزارش دادند آنها برای سلامت روان خود به دنبال کمک بودند.

در اوایل تابستان امسال، هیئت ثبت معماران گفت که از برنامه‌های رادیکال خود برای متحول کردن روش آموزش معماران، از جمله حذف قسمت‌های 1 تا 3 موجود، «حمایت قاطع» داشته است. بنابراین آیا سیستم فعلی برای شما کار می‌کند؟

AJ نظرسنجی دانشجویی 2022 خود را با تمرکز بر بازگشت به سمت یادگیری حضوری، پیش از شماره ویژه دانشجویی سالانه ما، که در سپتامبر منتشر می شود، راه اندازی کرده است. نتایج بخش مهمی از تحقیقات جاری ما را در مورد زندگی دانشجویی و کار در این حرفه تشکیل خواهد داد.