اروپا 17

مجله معماران
اروپا 17

Europan، بزرگترین مسابقه طراحی دوسالانه جهان برای طراحان جوان، بار دیگر برای شرکت‌کنندگان باز شد [Deadline: 30 July 2023]

پست Europan17 اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچر



منبع