استودیو هالاوی مدرسه موسیقی مدرسه بنندن و سالن‌های کنسرت را تکمیل می‌کند

The post استودیو هالاوی مدرسه موسیقی مدرسه بنندن و سالن های کنسرت را تکمیل می کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
فران ویلیامزمنبع

مجله معماران
استودیو هالاوی مدرسه موسیقی مدرسه بنندن و سالن‌های کنسرت را تکمیل می‌کند

استودیو هالاوی یک سالن کنسرت جدید را تکمیل کرده است که به عنوان “یک ساز موسیقی در نوع خود” توصیف می شود، همراه با یک سالن رسیتال و مدرسه موسیقی، برای مدرسه شبانه روزی مستقل Benenden در کنت.