بازسازی گلاسکو: چگونه بازسازی شهر را به هم پیوند می دهد

The post Remaking Glasgow: چگونه بازسازی می‌خواهد شهر را به هم پیوند دهد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
بازسازی گلاسکو: چگونه بازسازی شهر را به هم پیوند می دهد

جینو اسپوکیا با بازدید از شهر، موجی از پیشرفت های جدید را پیدا می کند که برای التیام زخم های قدیمی و آوردن افراد بیشتری به مرکز آن طراحی شده است.