با از بین رفتن اعتماد تجاری معماران، ARB هزینه نگهداری را دوباره افزایش داد

The post ARB هزینه نگهداری را دوباره افزایش داد زیرا اعتماد کسب و کار معماران سقوط کرد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع

مجله معماران
با از بین رفتن اعتماد تجاری معماران، ARB هزینه نگهداری را دوباره افزایش داد

هیئت ثبت معماران (ARB) برای دومین بار در دو سال گذشته هزینه نگهداری سالانه خود را 30 پوند افزایش می دهد در حالی که RIBA فاش کرد که اعتماد معماران به حجم کار به شدت کاهش یافته است.