برنده جایزه استرلینگ برای تمدید تئاتر شش گوش ریدینگ انتخاب شد

مجله معماران
برنده جایزه استرلینگ برای تمدید تئاتر شش گوش ریدینگ انتخاب شد

شورای شهر ریدینگ یک برنده سابق جایزه RIBA استرلینگ را برای رهبری تیم طراحی انتخاب شده برای تمدید تئاتر شش گوشه Brutalist 1977 انتخاب کرده است.

پست برنده جایزه استرلینگ برای تمدید تئاتر شش گوش ریدینگ انتخاب شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع