برندگان AJ Small Projects 2023 معرفی شدند

مجله معماران
برندگان AJ Small Projects 2023 معرفی شدند

معماران OGU و MMAS برندگان جوایز AJ Small Projects 2023 در رویدادی در دفاتر Morris + Company در هاکنی معرفی شدند.

پست برندگان پروژه های کوچک AJ 2023 اعلام شدند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
فران ویلیامزمنبع