برگ بی، پارک کشور Bryngarw

مجله معماران
برگ بی، پارک کشور Bryngarw

Awen Cultural Trust به دنبال یک معمار برای توسعه مجدد امکانات آموزشی خود برای بزرگسالان دارای ناتوانی یادگیری در پارک کشوری Bryngarw در نزدیکی Bridgend، ولز است. [Deadline: 4 November 2022]

The post B-leaf، Bryngarw Country Park اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع