“به طرز شگفت انگیزی عجیب و غریب”: Ardteatle توسط Denizen Works


مجله معماران
“به طرز شگفت انگیزی عجیب و غریب”: Ardteatle توسط Denizen Works

این خانه هفت خوابه بزرگ، بالای دریاچه آب در ارتفاعات اسکاتلند، به طرز عجیبی عجیب و غریب است.

پست “به طرز شگفت انگیزی”: Ardteatle توسط Denizen Works اولین بار در مجله The Architects ظاهر شد
مشارکت کننده AJمنبع