تالار شهر میدسومر نورتون

مجله معماران
تالار شهر میدسومر نورتون

شورای شهر میدسومر نورتون در حال برگزاری یک خرید آزاد برای یک معمار برای بازسازی 1.1 میلیون پوندی تالار شهر تاریخی خود در فهرست درجه II است. [Deadline: 17 October 2022]پست تالار شهر میدسومر نورتون اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع