تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام ذکر شود”

مجله معماران
تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام ذکر شود”

کمپین‌ها از وزرا خواسته‌اند تا به احترام پادشاه فقید، از تالار ملکه الیزابت در کرانه جنوبی لندن حفاظت کنند.

The post تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام در لیست قرار گیرد” اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
گرگ پارچمنبع