تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام ذکر شود”

The post تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام در لیست قرار گیرد” اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
گرگ پارچمنبع مجله معماران
تالار ملکه الیزابت “باید به عنوان نشانه احترام ذکر شود”

کمپین‌ها از وزرا خواسته‌اند تا به احترام پادشاه فقید، از تالار ملکه الیزابت در کرانه جنوبی لندن حفاظت کنند.