توالت در اپرای ملی لهستان، ورشو

مجله معماران
توالت در اپرای ملی لهستان، ورشو

اپرای ملی لهستان در ورشو مسابقه ای را برای طراحی مجدد فضاهای اصلی توالت راه اندازی کرده است [Deadline: 30 November 2022]The post توالت در اپرای ملی لهستان، ورشو اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع