تیم بریتانیا و نروژ با شکست نام های بزرگ برنده مسابقه براتیسلاوا ساوت بانک

مجله معماران
تیم بریتانیا و نروژ با شکست نام های بزرگ برنده مسابقه براتیسلاوا ساوت بانک

استودیو اگرت وست بخشی از تیمی از معماران است که برنده یک مسابقه بین المللی برای طراحی یک توسعه مختلط در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی شده است.

پست تیم بریتانیا و نروژ با شکست نام‌های بزرگ در مسابقه براتیسلاوا Southbank اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مرلین فولچرمنبع