جشن جوایز معماری AJ 2022

تبدیل یک ساختمان فرستنده رادیویی فهرست شده در سال 1927، “ایستگاه C” به بخشی از یک مدرسه متوسطه جدید نیز برنده رده Refurb شد.

همه برندگان جوایز معماری AJ 2022منبع همه برندگان بخش، و همچنین جایزه انتخاب سردبیر برای طرح مسکن مقرون به صرفه توسط Archio در املاک Becontree و جایزه بهترین تمرین سال 2022 FaulknerBrowns، در یک رویداد ویژه جشن در هیلتون متروپول لندن اعلام شدند.

58 قاضی بیش از 150 بازدید از ساختمان ها در سراسر بریتانیا در طول ارزیابی خود از پروژه های فهرست کوتاه انجام دادند.

بزرگترین جایزه شب، طراحی سال، به مدرسه هولتون معماران هاوارد و ون هاینینگن در راگبی تعلق گرفت.