خانه‌های مدولار بزرگ وارد مدیریت می‌شود و پیش‌بینی می‌شود حدود 1000 شغل از بین برود

مجله معماران
خانه‌های مدولار بزرگ وارد مدیریت می‌شود و پیش‌بینی می‌شود حدود 1000 شغل از بین برود

خانه ساز بزرگ مدولار Ilke Homes پس از ناکامی در یافتن خریدار وارد مدیریت شده است

پست بزرگ‌تر خانه‌های مدولار با پیش‌بینی از دست دادن تقریباً 1000 شغل وارد مدیریت شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مایل بودنمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا