داستان‌های RetroFirst: طرح دفتر تغییر برای بازیافت آجرها در نمای جدید

مجله معماران
داستان‌های RetroFirst: طرح دفتر تغییر برای بازیافت آجرها در نمای جدید

آخرین مورد از مجموعه AJ به معمارانی که ساختمان ها را از بولدوزرها نجات داده اند یا به آنها روح تازه ای بخشیده اند.The post داستان های RetroFirst: طرح دفتر تغییر برای بازیافت آجرها در نمای جدید اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع