دومین معمار بزرگ بریتانیا دفتر نیویورک را افتتاح کرد


مجله معماران
دومین معمار بزرگ بریتانیا دفتر نیویورک را افتتاح کرد

BDP استودیوی خود را در نیویورک افتتاح کرده است که اولین کارگاه چند رشته ای در ایالات متحده است

پست دومین معمار بزرگ بریتانیا دفتر نیویورک را افتتاح کرد appeared first on The Architects’ Journal
کیت یودمنبع