سه گروه Invisible Studio در میان 23 طرحی که در فهرست نهایی جوایز RIBA South West قرار گرفتند


منبع:&nbsp جیم استفنسون 2021

منبع:&nbspJim Stephenson 2022

منبع:&nbspTom Glendinning4/46 معماران ولدون – خانه مزرعه آرگال (28 سپتامبر 2022)