سه گروه Invisible Studio در میان 23 طرحی که در فهرست نهایی جوایز RIBA South West قرار گرفتند

منبع:&nbspTom Glendinning
42/46 رومیان، نیوت در سامرست توسط استون وود دیزاین

منبع:&nbspSandy Steele Perkins

34/46 مرکز آموزشی رومن حمام کلور توسط FCBS

44/46 مجلس سنای دانشگاه بریستول توسط استودیو Feilden Clegg Bradley

منبع:&nbspRebecca Noakes

38/46 The Old Dairy اثر معماران جیمز گریلی

41/46 موزه، ویلا رومی، نیوت در سامرست با طراحی استون وود