شهر J14 Rasаdnik، اسکوپیه


مجله معماران
شهر J14 Rasаdnik، اسکوپیه

یک مسابقه بین المللی باز برای ارتقاء فضای سبز شهر راسادنیک به مساحت 84 هکتار در اسکوپیه، مقدونیه شمالی برگزار می شود. [Deadline: 11 November 2022]

The post منطقه شهر J14 Rasаdnik، اسکوپیه اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع