طرح‌های Trio of Hollaway Studio در فهرست نهایی جوایز RIBA South East قرار گرفتند

24/34 کاج ها توسط معماران استروم

سه پروژه استودیو هالاوی و خانه ای که فرشید موسوی برای پدر و مادرش طراحی کرده است، از جمله پروژه هایی هستند که در فهرست نهایی جوایز منطقه ای جنوب شرق RIBA امسال قرار دارند.منبع


منبع:&nbspHufton + Crow

26/34 دانشکده حقوق و بازرگانی دانشگاه برایتون توسط هاسل