طرح‌های Trio of Hollaway Studio در فهرست نهایی جوایز RIBA South East قرار گرفتندمنبع:&nbspHufton + Crow