طرح عظیم بورنموث ARC برخلاف میل برنامه ریزان تصویب شد

The post طرح عظیم بورنموث ARC برخلاف میل برنامه ریزان تصویب شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
کیت هرنمنبع مجله معماران
طرح عظیم بورنموث ARC برخلاف میل برنامه ریزان تصویب شد

معماری ARC مستقر در دورست، علیرغم نگرانی‌ها در مورد کمبود مسکن مقرون به صرفه و تأثیر بصری آن بر منطقه اطراف، مجوز مسکن، هتل و کلوپ شبانه 24 طبقه را در نزدیکی ساحل بورنموث دریافت کرده است.