طرح های بحث برانگیز گالری ملی سلدورف به زودی اجرا می شود

The post طرح های بحث برانگیز گالری ملی سلدورف برای اجرای برنامه ها اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مایل بودنمنبع

مجله معماران
طرح های بحث برانگیز گالری ملی سلدورف به زودی اجرا می شود

طرح‌های بحث‌برانگیز معماران سلدورف برای بازسازی گالری ملی فهرست شده در درجه I و ظاهر بال Sainsbury تایید می‌شود.