طرح کمبریج با کاربری مختلط اصلاح شده باکلی گری یومن تایید شد

مجله معماران
طرح کمبریج با کاربری مختلط اصلاح شده باکلی گری یومن تایید شد

شورای شهر کمبریج طرح های اصلاح شده باکلی گری یومن برای ایجاد خانه ها و دفاتر در یک سایت تجاری سازندگان نزدیک به ایستگاه کمبریج را تصویب کرد.

پست طرح تجدید نظر شده کمبریج با کاربری ترکیبی باکلی گری یومن تایید شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
گرگ پارچمنبع