طرح 120 میلیون پوندی WilkinsonEyre Cardiff Parkway فراخوانده شد


مجله معماران
طرح 120 میلیون پوندی WilkinsonEyre Cardiff Parkway فراخوانده شد

برنامه‌های WilkinsonEyre برای یک ایستگاه و منطقه تجاری 120 میلیون پوندی در کاردیف توسط دولت ولز درخواست شده است.

پست فراخوان طرح ۱۲۰ میلیون پوندی WilkinsonEyre Cardiff Parkway اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد
مایل بودنمنبع