فریزر/لیوینگستون برنده مسابقه مسکن Forres شد

The post Fraser/Livingstone برنده مسابقه مسکن Forres شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
فریزر/لیوینگستون برنده مسابقه مسکن Forres شد

Fraser/Livingstone Architects برنده یک مسابقه برای توسعه مجدد زمین برای مسکن بدون کربن در اطراف کارخانه سابق تقطیر دالاس دیو در نزدیکی Forres در شمال اسکاتلند شده است.