فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ ۲۰۲۲: مدرسه ابتدایی جدید هاکنی و جاده کینگزلند ۳۳۳ ساخته هنلی هالبراون

مجله معماران
فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ ۲۰۲۲: مدرسه ابتدایی جدید هاکنی و جاده کینگزلند ۳۳۳ ساخته هنلی هالبراون

آخرین فیلم از شش فیلمی است که به رقبای 2022 جایزه RIBA استرلینگ قبل از اعلام برنده در 13 اکتبر نگاه می کند.

The post فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: مدرسه ابتدایی جدید هاکنی و جاده 333 کینگزلند ساخته هنلی هالبراون اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع