فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: باغ‌های باغ ساخته پانتر هادسپیت


مجله معماران
فیلم‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: باغ‌های باغ ساخته پانتر هادسپیت

اولین فیلم از شش فیلم که به رقبای 2022 جایزه RIBA استرلینگ قبل از اعلام برنده در 13 اکتبر نگاه می کند.

The post فیلم های جایزه RIBA Stirling 2022: باغ های باغ ساخته پانتر هادسپیت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع