فینالیست‌های جایزه استرلینگ RIBA 2022: فهرست کوتاه در وزن‌های سنگین


مجله معماران
فینالیست‌های جایزه استرلینگ RIBA 2022: فهرست کوتاه در وزن‌های سنگین

راب ویلسون، سردبیر معماری AJ، حکم خود را در مورد رقبای خوش اخلاق و کم حرف برای جایزه RIBA استرلینگ امسال می دهد.

The post فینالیست‌های جایزه RIBA استرلینگ 2022: فهرست کوتاه در وزن‌های سنگین اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد.
راب ویلسونمنبع