مایکل گوو پس از 111 روز به عنوان وزیر در حال ارتقاء سطح خود بازگشت

مجله معماران
مایکل گوو پس از 111 روز به عنوان وزیر در حال ارتقاء سطح خود بازگشت

مایکل گوو به عنوان وزیر ارتقاء سطح، مسکن و جوامع بازگشته است – نقشی که تنها 111 روز پیش توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق برکنار شد.

پست مایکل گوو پس از 111 روز به عنوان وزیر در حال ارتقاء مجدد بازگشت اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
ریچارد ویتمنبع