مربی: آیا باید در یک تمرین «مه» کار کنم یا برای جایی معتبرتر تلاش کنم؟

مجله معماران
مربی: آیا باید در یک تمرین «مه» کار کنم یا برای جایی معتبرتر تلاش کنم؟

متیو ترنر توصیه می کند که کار برای نامی کمتر متمایزتر از آنچه فکر می کنید برای پیشرفت شغلی مفیدتر و رضایت بخش باشد.پست مربی: آیا باید در یک تمرین «مه» کار کنم یا برای جایی معتبرتر تلاش کنم؟ اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
متیو ترنرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا