مرکز تحول Usti، جمهوری چک

مجله معماران
مرکز تحول Usti، جمهوری چک

یک مسابقه بین المللی آزاد برای طراحی یک مرکز شهری جدید 15 میلیون یورویی کم کربن برای اوستی ناد لابم، جمهوری چک برگزار می شود. [Deadline: 4 November 2022]The post مرکز تحول Usti، جمهوری چک اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع