مسابقه برنامه ریزی جامع برای 9000 خانه شهر جدید اسکس آغاز می شود


مجله معماران
مسابقه برنامه ریزی جامع برای 9000 خانه شهر جدید اسکس آغاز می شود

یک مسابقه بین‌المللی برای برنامه‌ریزی کلان یک توسعه جدید به سبک باغ شهر به مساحت 704 هکتار در حاشیه شرقی کولچستر در اسکس برگزار می‌شود. [Deadline: 3 October 2022]

The post مسابقه Masterplanning برای 9000 خانه شهر جدید Essex آغاز شد first on The Architects’ Journal
مرلین فولچرمنبع