مسابقه پاویون پاپ آپ میدان Paternoster توسط جشنواره معماری لندن راه اندازی شد

مجله معماران
مسابقه پاویون پاپ آپ میدان Paternoster توسط جشنواره معماری لندن راه اندازی شد

جشنواره معماری لندن (LFA) مسابقه ای را برای نصب موقت “چشمگیر” در میدان پاترنوستر اعلام کرده است. [Deadline: 30 November 2022]The post مسابقه پاپ آپ پاویون میدان Paternoster که توسط جشنواره معماری لندن راه اندازی شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع