معماران زاها حدید از طرح اصلی نمایشگاه 2030 در اوکراین رونمایی کرد


مجله معماران
معماران زاها حدید از طرح اصلی نمایشگاه 2030 در اوکراین رونمایی کرد

معماران زاها حدید (ZHA) از پیشنهادی برای تبدیل اودسا در اوکراین جنگ زده به اولین میزبان اروپای شرقی نمایشگاه جهانی پرده برداری کردند.

The post معماران زاها حدید از طرح اصلی نمایشگاه 2030 اوکراین رونمایی کردند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
جینو اسپوکیامنبع