معماران متیو گیلز ویلای ویکتوریایی را در کلافام بازسازی می کنند


مجله معماران
معماران متیو گیلز ویلای ویکتوریایی را در کلافام بازسازی می کنند

بازسازی یک خانه دهه 1860 شامل یک پسوند یک طبقه جدید در عقب است که برای تقویت ارتباط بین فضاهای زندگی و باغ طراحی شده است.

The post معماران متیو گیلز ویلای ویکتوریایی در کلافام را بازسازی کردند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
راب ویلسونمنبع