معمار دوون به دلیل رفتار غیرقابل قبول در گسترش کلبه جریمه شد


مجله معماران
معمار دوون به دلیل رفتار غیرقابل قبول در گسترش کلبه جریمه شد

یک معمار دوون توسط هیئت ثبت معماران (ARB) پس از اعتراف به رفتار حرفه‌ای غیرقابل قبول در کمیسیون طراحی پسوند کلبه جریمه شد.

The post معمار دوون به دلیل رفتار غیرقابل قبول در توسعه کلبه جریمه شد appeared first on The Architects’ Journal
گرگ پارچمنبع