معمار که “طرح را از دست داده” پس از آتش زدن ماشین مشتری در خانه 3.5 میلیون پوندی زندانی شد.


مجله معماران
معمار که “طرح را از دست داده” پس از آتش زدن ماشین مشتری در خانه 3.5 میلیون پوندی زندانی شد.

یک معمار با بیش از 35 سال سابقه در پی اختلاف خشونت آمیز با دوست و مشتری سابق خود به جرم آتش زدن به 20 ماه زندان محکوم شد.

The post معمار که “طرح را از دست داد” پس از آتش زدن ماشین مشتری در خانه 3.5 میلیون پوندی به زندان افتاد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
جینو اسپوکیامنبع