مفهومی از موزه هنر دالاس چیپرفیلد فاش شد

The post مفهوم موزه هنر دالاس چیپرفیلد فاش شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
مفهومی از موزه هنر دالاس چیپرفیلد فاش شد

تصاویری از پیشنهادات معماران دیوید چیپرفیلد برای بازسازی موزه هنر دالاس در کنار پنج ایده دیگر فینالیست ها رونمایی شده است.