موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد


مجله معماران
موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد

مدرسه امانوئل در Battersea در جنوب لندن، Design Engine Architects را برای طراحی یک بلوک علمی جدید انتخاب کرده است

پست موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع