موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد

پست موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
جینو اسپوکیامنبع مجله معماران
موتور طراحی برنده شغل بلوک علمی در مدرسه خصوصی لندن شد

مدرسه امانوئل در Battersea در جنوب لندن، Design Engine Architects را برای طراحی یک بلوک علمی جدید انتخاب کرده است