موزه توتالیتاریسم، جمهوری چک

مجله معماران
موزه توتالیتاریسم، جمهوری چک

یک مسابقه آزاد تک مرحله ای برای بازسازی مجتمع مخروبه زندان سابق در Uherské Hradiště جمهوری چک در حال برگزاری است. [Deadline: 4 November 2022]The post موزه توتالیتاریسم، جمهوری چک اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع