موزه خانه تولی فاز 2 و 3، کارلایل


مجله معماران
موزه خانه تولی فاز 2 و 3، کارلایل

موزه خانه تولی و گالری هنری تراست به دنبال یک معمار برای ارائه فازهای دوم و سوم یک ارتقاء جاه طلبانه 35 میلیون پوندی نقطه عطف تاریخی در فهرست درجه I در کارلایل است. [Deadline: 10 October 2022]

The post موزه خانه تولی فاز 2 و 3، کارلایل اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع