ناتینگهام جستجو برای نقشه‌بردار اصلی مرکز خرید Broadmarsh را دوباره آغاز کرد


مجله معماران
ناتینگهام جستجو برای نقشه‌بردار اصلی مرکز خرید Broadmarsh را دوباره آغاز کرد

شورای شهر ناتینگهام رقابت محدود خود را برای انتخاب یک طراح ارشد برای توسعه مجدد Broadmarsh خود از سر گرفته است. [Deadline: 27 October 2022]

پست ناتینگهام جستجو برای طراح اصلی مرکز خرید Broadmarsh را دوباره آغاز کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع