نام‌های بزرگ از Gove می‌خواهند که آستانه ارتفاع دو راه پله را به ۱۸ متر کاهش دهد

مجله معماران
نام‌های بزرگ از Gove می‌خواهند که آستانه ارتفاع دو راه پله را به ۱۸ متر کاهش دهد

RIBA یکی از هفت گروه محیط زیستی و معلولین است که از دولت می خواهند دو راه پله را برای هر ساختمان جدید با ارتفاع 18 متر یا بیشتر اجباری کند.The post نام های بزرگ از Gove می خواهند که آستانه ارتفاع دو راه پله را تا 18 متر پایین بیاورد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
کیت هرنمنبع