نام برنده در مسابقه پاویون پاپ آپ Square Mile

مجله معماران
نام برنده در مسابقه پاویون پاپ آپ Square Mile

تیمی به رهبری طراح توماس راندال-پیج و معمار لوکاس فیسر برنده مسابقه فستیوال معماری لندن (LFA) برای طراحی پاویون پاپ‌آپ خانه بوم گردی در میدان مایل لندن شدند.

The post نام برنده در مسابقه پاپ‌آپ Square Mile اولین بار در مجله The Architects
ریچارد ویتمنبع