نسل بعدی مراکز توانبخشی سکته مغزی


مجله معماران
نسل بعدی مراکز توانبخشی سکته مغزی

اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) مسابقه ایده‌های دانشجویی را برای یک ساختمان جدید راه‌اندازی کرده است تا به مردم در بهبودی پس از سکته کمک کند. [Deadline: 15 March 2023]

The post نسل بعدی مراکز توانبخشی سکته مغزی appeared first on The Architects’ Journal
مرلین فولچرمنبع