نصب هنری پاناما La Vieja


مجله معماران
نصب هنری پاناما La Vieja

یک مسابقه بین‌المللی ایده‌های آزاد برای یک فضای هنری موقت جدید با مجموعه تاریخی پاناما La Vieja در پاناما برگزار می‌شود. [Deadline: 4 August 2023]

The post نصب هنری Panama La Vieja first on The Architects’ Journal ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع