نقد و بررسی: اولین نمایش دانشجویی معماری در دانشگاه متروپولیتن کاردیف

نقد و بررسی: اولین نمایش دانشجویی معماری دانشگاه متروپولیتن کاردیف اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
فران ویلیامزمنبع

مجله معماران
نقد و بررسی: اولین نمایش دانشجویی معماری در دانشگاه متروپولیتن کاردیف

اما هالفورد می نویسد: با ظهور اولین فارغ التحصیلان از جدیدترین دوره معماری ولز، فرصتی برای دانشجویان آینده وجود دارد تا امکانات چند رشته ای دوره را بهینه کنند.