نیل مک لافلین در میان مدعیان جوایز RIBA East

The post نیال مک لافلین در میان مدعیان جوایز RIBA East اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
نیل مک لافلین در میان مدعیان جوایز RIBA East

یک فضای تمرین موسیقی ساخته شده از سنگ که توسط معماران نیل مک لافلین برنده جایزه استرلینگ در سال گذشته طراحی شده است، در میان 14 طرحی است که در فهرست نهایی جایزه منطقه ای RIBA East قرار گرفته است.